CZD wnioski

Zasady realizowania wniosków kierowanych
do Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr Jolanty Chmielik

1. Beneficjentami Fundacji może być tylko, zgodnie ze Statutem, Centrum Zdrowia Dziecka2. Każdy wniosek musi być zgłoszony na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie

Fundacji fundacjatpczd.waw.pl oraz w biurze Fundacji

3. W przypadku, gdy na konto Fundacji wpłynęły środki materialne ze wskazaniem na wnioskodawcę, ma on pierwszeństwo w dysponowaniu nimi, lecz zgodnie ze Statutem Fundacji

4. Beneficjent jest zobowiązany każdorazowo przedstawić Fundacji zwięzłą informację o sposobie spożytkowania środków i realizacji wniosku w terminie 7 dni od zakończeniarealizacji, pod rygorem cofnięcia dofinansowania

5. Zakup sprzętu powinien każdorazowo odbywać się na zasadzie konkursu ofert

6. Każdy sprzęt i wyposażenie, finansowane przez Fundację, musi nosić wyraźne oznaczenie wskazujące, że darczyńcą jest Fundacja

7. Zarząd Fundacji, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może odstąpić od powyższych zasad uchwałą w drodze wyjątku.

Powyższe zasady zostały sprecyzowane w celu transparentności reguł, obowiązujących Fundację, jak też Beneficjentów.

Zarząd Fundacji Towarzystwo Przyjaciół
Centrum Zdrowia Dziecka
im. dr n. med. Jolanty Chmielik

page1image1771136

Kliknij aby pobrać

Wzór wniosku o konferencję, zjazd, szkolenie – przeczytaj

Kliknij aby pobrać

Wzór wniosku na zakup – przeczytaj

Kliknij aby pobrać