O fundacji

KRS: 0000 13 52 61

HISTORIA

 • 24 października 1989 r. Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka została powołana mocą Aktu Notarialnego. Zgodnie z ustawą o Fundacjach Dz.U.Nr 21 poz.97 oraz §3 ust.4 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.1983 r. Dz.U.Nr 97 poz.293 Powołano Zarząd Fundacji z prezesem dr n. med. Jolantą Chmielik i Radę Fundatorów.
 • 15 lutego 1990 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zatwierdził statut Fundacji.
 • 20 marca 1990 r. Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny dla Warszawy - Pragi dokonał wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135261.
 • We wrześniu 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

STATUS Organizacja Pożytku Publicznego

 

ZARZĄD

 • Prezes Zarządu - red. Elżbieta Golińska
 • Wiceprezes Zarządu - dr n.med. Marzena Barbara Olszaniecka
 • Członek Zarządu -  Marcin Kluś

RADA FUNDATORÓW

 • dr Sławomir Koczywąs - Przewodniczący
 • dr Marek Michalak
 • Grzegorz Jach

KOMISJA REWIZYJNA

 • prawnik Jolanta Piskorz - przewodnicząca
 • dr Halina Füchsel
 • Barbara Żebrowska
 

CELE STATUTOWE

 
 • Pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD)
 • Działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny i leki IPCZD
 • Kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu IPCZD
 • Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD
 • Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD
 • Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

 

Gdy dziecko trafia do szpitala…

Gdy dziecko zachoruje, ważne jest troskliwe, czułe serce matki. By leczenie przebiegało jak najlepiej a powrót do zdrowia być bezpieczny i jak najszybszy, potrzebny jest też lekarz.

Matką dwóch dorosłych już synów i wrażliwym, doświadczonym lekarzem była doktor Jolanta Chmielik, neurolog. Od początku pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka, słynąc jako lekarz o wielkiej intuicji umiejętnie łączonej z ogromną wiedzą i szacunkiem dla chorego dziecka. Codziennie przyjmując małych pacjentów zastanawiała się, co może zrobić, by ulżyć ich cierpieniom, pomóc w odzyskaniu radości i beztroski. Dlatego właśnie, ponad trzydzieści lat temu, wpadła na pomysł założenia jednej z pierwszych w Polsce fundacji, zaangażowanych w poprawę warunków hospitalizacji chorych dzieci: to Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka.
Wsparła ją grupa niezawodnych przyjaciół, także związanych z CZD: dr Krystyna Ławicka, mgr Małgorzata Zychora - Lipke i prawnik dr Włodzimierz Wolniak. Chodziło o dobro dzieci.

Dr n. med Jolanta Chmielik pełniła Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Towarzystwa Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka przez ponad ćwierć wieku. Z wielkim smutkiem odeszła 2 maja 2017 roku. Decyzją Zarządu i Rady Fundatorów dokonaliśmy zmian w dotychczasowej nazwie, nadając Fundacji imię jej pomysłodawczyni, założycielki i jej dobrego ducha, przez blisko 30 lat Prezesa Zarządu; wybitnej lekarki i wspaniałego Człowieka, dr n. med. Jolanty Chmielik.

 

Przez wiele lat siedzibą był (po godzinach) gabinet lekarski dr Chmielik, prezesa Fundacji. Obecnie, dzięki uprzejmości Centrum Zdrowia Dziecka, nasz sekretariat mieści się w budynku K (pokój 216) na terenie szpitala. Wyjazdy integracyjne, służbowe komórki, przywileje, wszechobecne w wielu innych fundacjach? Tu tego nie było i nie ma! Każdy grosz przeznaczamy na zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu dla Centrum Zdrowia Dziecka, współfinansujemy szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

Dlatego warto nam zaufać i wesprzeć 1% Twojego podatku, mamy oficjalny status Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy w zeznaniu PIT podać nasz numer KRS: 0000135261. To konkretne wsparcie dla cierpiących dzieci.

W każdej chwili możecie Państwo wspomóc Fundację wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji w Banku PKO PB 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680.

 

Polskie Radio Jedynka na antenie o naszej fundacji, organizacji pożytku publicznego

To tylko 3 minuty.

Zapraszamy.