O fundacji

Polskie Radio Jedynka na antenie o naszej fundacji, organizacji pożytku publicznego

To tylko 3 minuty.

Zapraszamy.HISTORIA

 • 24 października 1989 r. Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka została powołana mocą Aktu Notarialnego z dnia.
  Zgodnie z ustawą o Fundacjach Dz.U.Nr 21 poz.97 oraz §3 ust.4 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.1983 r. Dz.U.Nr 97 poz.293
  Powołano Zarząd Fundacji z perzesem dr n. med. Jolantą Chmielik i Radę Fundatorów.
 • 15 lutego 1990 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zatwierdził statut Fundacji.
 • 20 marca 1990 r. Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny dla Warszawy - Pragi dokonał wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135261.
 • We wrześniu 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

STATUS Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszyscy Członkowie Zarządu, Rady Fundatorów oraz sympatycy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu działalności na rzecz Fundacji.

ZARZĄD

 • Prezes Zarządu - red. Elżbieta Golińska
 • Wiceprezes Zarządu - dr n. med. L. Paweł Chmielik
 • Członek Zarządu - dr n.med. Marzena Barbara Olszaniecka 

RADA FUNDATORÓW

 • prof Mieczysław Chmielik - Przewodniczący
 • Jerzy Orłowski
 • dr Sławomir Koczywąs

KOMISJA REWIZYJNA

 • prawnik Jolanta Piskorz - przewodnicząca
 • dr Halina Füchsel
 • Barbara Żebrowska

 

Zmiany w Zarządzie Fundacji

Na ostatnim, kwietniowym posiedzeniu Zarządu podjęto dwie istotne decyzje: na skutek rezygnacji z funkcji Prezesa, złożonej przez dr n. med. Krystynę Ławicką, w tajnym głosowaniu Prezesem Fundacji została wybrana red. Elżbieta Golińska (dotychczas Członek Zarządu), a Wiceprezesem dr n. med. L. Paweł Chmielik (nowoprzyjęty Członek Zarządu, dotychczasowy Konsultant Medyczny Zarządu).

 
Rada Fundatorów to obecnie prof. Mieczysław Chmielik - prezes Rady Fundatorów, oraz dr Sławomir Koczywąs i Jerzy Orłowski - członkowie.
 
Komisja Rewizyjna działa obecnie w składzie: przewodnicząca Jolanta Piskorz, członkowie: dr Halina Füchsel i Barbara Żebrowska.
 

CELE STATUTOWE

 
 • Pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD)
 • Działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny i leki IPCZD
 • Kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu IPCZD
 • Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD
 • Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD
 • Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

 

Gdy dziecko trafia do szpitala…

Gdy dziecko zachoruje, ważne jest troskliwe, czułe serce matki. By leczenie przebiegało jak najlepiej a powrót do zdrowia być bezpieczny i jak najszybszy, potrzebny jest też lekarz.

Matką dwóch dorosłych już synów i wrażliwym, doświadczonym lekarzem jest doktor Jolanta Chmielik, neurolog. Od początku pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka, słynąc jako lekarz o wielkiej intuicji umiejętnie łączonej z ogromną wiedzą i szacunkiem dla chorego dziecka. Codziennie przyjmując małych pacjentów zastanawiała się, co może zrobić, by ulżyć ich cierpieniom, pomóc w odzyskaniu radości i beztroski. Dlatego właśnie, ponad ćwierć wieku temu, wpadła na pomysł założenia jednej z pierwszych w Polsce fundacji, zaangażowanych w poprawę warunków hospitalizacji chorych dzieci: to Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka.
Wsparła ją grupa niezawodnych przyjaciół, także związanych z CZD: dr Krystyna Ławicka, mgr Małgorzata Zychora - Lipke i prawnik dr Włodzimierz Wolniak. Chodziło o dobro dzieci.

Siedziba, to (po godzinach) gabinet lekarski dr Chmielik, prezesa Fundacji. Wyjazdy integracyjne, służbowe komórki, przywileje, wszechobecne w wielu innych fundacjach? Tu tego nie było i nie ma! Każdy grosz przeznaczamy na zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu dla Centrum Zdrowia Dziecka, współfinansujemy szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

Dlatego warto nam zaufać i wesprzeć 1% Twojego podatku, mamy oficjalny status Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy w zeznaniu PIT podać nasz numer KRS: 0000135261. To konkretne wsparcie dla cierpiących dzieci.

W każdej chwili możecie Państwo wspomóc Fundację wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji w Banku PKO PB 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680.