Cele statutowe

Pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD)
Działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny i leki IPCZD
Kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu IPCZD
Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD
Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD
Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

Statut Fundacji

Scroll to Top