Przekaż 1,5% podatku!

KRS: 0000 13 52 61

1,5% podatku dla naszej Fundacji to:
Pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).
Działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny i leki IPCZD.
Kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu IPCZD.
Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD.
Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.
Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

W jaki inny sposób możesz pomóc?

W każdej chwili możecie Państwo wspomóc Fundację wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji w Banku PKO PB 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680.

Nasze działania

To tylko przykłady zakupów, których dokonaliśmy w poprzednich latach roku dzięki przekazaniu podatku przez naszych Darczyńców!

Dziękujemy!

Nikt nie rodzi się tylko dla siebie


Mamy nadzieję, że nie zabraknie wrażliwych serc by w dalszym ciągu pomoc tego rodzaju była możliwa.
To także dzięki Twojej szczodrości chore dzieci mają lepsze szanse na trafną diagnozę i skuteczne leczenie.
Dziękujemy w ich imieniu.

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka


Scroll to Top