CZD wnioski

Zasady realizowania wniosków kierowanych
do Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka

  1. Beneficjentami Fundacji może być tylko, zgodnie ze Statutem, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka lub pracownik IPCZD.
  2. Każdy wniosek musi być zgłoszony na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie Fundacji fundacjatpczd.waw.pl oraz w biurze Fundacji.
  3. W przypadku, gdy na konto Fundacji wpłynęły środki materialne ze wskazaniem na wnioskodawcę, ma on pierwszeństwo w dysponowaniu nimi, lecz zgodnie ze Statutem Fundacji.
  4. Beneficjent jest zobowiązany każdorazowo przedstawić Fundacji zwięzłą informację o sposobie spożytkowania środków i realizacji wniosku w terminie 7 dni od zakończenia realizacji, pod rygorem cofnięcia dofinansowania.
  5. Zakup sprzętu powinien każdorazowo odbywać się na zasadzie konkursu ofert.
  6. Każdy sprzęt i wyposażenie, finansowane przez Fundację, musi nosić wyraźne oznaczenie (dostarczone przez Fundację) wskazujące, że darczyńcą jest Fundacja.
  7. Zarząd Fundacji, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach może odstąpić od powyższych zasad uchwałą w drodze wyjątku.
  8. Wnioskodawcy gdy na konto Fundacji nie wpłynęły środki materialne ze wskazaniem na wnioskodawcę lub grant wypełnia formularz I typu wniosku w przypadku zakupów, w przypadku szkoleń i konferencji formularz III typu wniosku, a w przypadku publikacji formularz V typ wniosku.
  9. Wnioskodawcy gdy na konto Fundacji wpłynęły środki materialne ze wskazaniem na wnioskodawcę lub grantu wypełnia formularz II typu wniosku w przypadku zakupów, w przypadku szkoleń i konferencji formularz IV typu wniosku, a w przypadku publikacji formularz VI typ wniosku.
  10. W przypadku wniosków dotyczących szkoleń i konferencji prosimy składać nioski w terminach umożliwiających opłatę wczesnej rejestracji (innych opłat nie będziemy dokonywać) oraz dołączania  pierwszej strony z komunikatu zjazdowego i oficjalną tabelą opłat zjazdowych.

Powyższe zasady zostały sprecyzowane w celu transparentności reguł, obowiązujących Fundację, jak też Beneficjentów.

page1image1771136
Wnioski należy składać w sekretariacie Fundacji

(w przypadku problemu z pobraniem plików, prosimy otworzyć stronę w innej przeglądarce)

Wniosek typu I o dofinansowanie zakupu

Kliknij aby pobrać

Wniosek typu II o dofinansowanie zakupu

Kliknij aby pobrać

Wniosek typu III o dofinansowanie udziału w konferencji/ zjedzie naukowym

Kliknij aby pobrać

Wniosek typu IV o dofinansowanie udziału w konferencji/ zjedzie naukowym

Kliknij aby pobrać

Wniosek typu V o dofinansowanie publikacji

Wniosek typu VI o dofinansowanie publikacji

Scroll to Top