ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu

red. Elżbieta Maria Golińska

Wiceprezes Zarządu

dr n.med. Marzena Barbara Olszaniecka

Członek Zarządu

mec. Marcin Kluś

RADA FUNDATORÓW

Przewodniczący

dr Marek Michalak

Członek Rady

sędzia
w st. spoczynku
Anna Maria Wesołowska

Członek Rady

Grzegorz Jach

Członek Rady

ks. prof. Adam Solak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

mec. Jolanta Piskorz

Członek Komisji

dr Halina Füchsel

Członek Komisji

Barbara Żebrowska

Scroll to Top