Sprawozdania

 

Oświadczenie

Warszawa, dn. 04.01.2010 r.

Zarząd Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka Organizacja Pożytku Publicznego oświadcza, że zgodnie z Art.27a Ustawy o działalności pożytku publicznego nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Poniżej podajemy nr konta bankowego, na który wpłacany jest 1% przez Urząd Skarbowy Bank BPH SA O/W-wa ul.Walcownicza 14 04-921 Warszawa rk nr 15 1060 0076 0000 3200 0128 4521

Z poważaniem,
Prezes Zarządu Fundacji Dr n. med. Jolanta Chmielik,
Członek Zarządu Fundacji
mgr Małgorzata Zychora-Lipke


Fundacja nie posiada własnego biura, służbowych telefonów i ogranicza wydatki na bieżące potrzeby do minimum. Jakiekolwiek prace związane z prowadzeniem dokumentacji wykonywane są na zasadzie wolontariatu, na sprzęcie należącym do wolontariuszy a pozyskane kwoty przeznaczone są na zakup niezbędnej aparatury medycznej oraz na finansowanie lub współfinansowanie szkoleń i kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowych i sympozjach, dzięki czemu pracownicy IPCZD mogą prezentowaæ swoje naukowe osiągnięcia na wszystkich kontynentach. Dziś nie ma kliniki czy poradni w IPCZD, która choć raz podczas tych 33 lat nie korzystała z naszej pomocy.


Wśród darów od Fundacji dla IPCZD znalazły m.in.:

 • Aparat do EEG – ultranowoczesny, skracający o połowę czas badania w uśpieniu;
 • 5 unitów stomatologicznych (fotele stomatologiczne z pełnym oprzyrządowaniem);
 • Laparoskopy i sprzęt do ich obsługiwania;
 • Fantom operacyjny (manekin do nauki dla lekarzy);
 • Ambulans do przewożenia organów do przeszczepów;
 • Ambulans do przewożenia zestawów do żywienia parenteralnego;
 • Całkowite wyposażenie audiolandu (poradni laryngologicznej) za blisko pół miliona zł;
 • Respirator dla noworodków, inkubatory, komputerowe tzw. czepek chłodzącyc”cool-cap”;
 • Ciśnieniomierze elektroniczne, aparaty do mierzenia EKG, komputery odczynniki itp.;
 • Okulistyczny sprzęt operacyjny;
 • Mnóstwo innych aparatów i urządzeń niezbędnych, by dzieci miały jak najlepsze warunki leczenie.

Sfinansowano lub dofinansowano wyjazdy naukowo szkoleniowe kadry medycznej IPCZD.

Mamy nadzieję, że nie zabraknie wrażliwych serc by w dalszym ciągu pomoc tego rodzaju była możliwa.
To także dzięki Twojej szczodrości chore dzieci mają lepsze szanse na trafną diagnozę i skuteczne leczenie.
Dziękujemy w ich imieniu.

Scroll to Top