Historia

październik 24, 1989

Powołanie Fundacji

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka została powołana mocą Aktu Notarialnego. Zgodnie z ustawą o Fundacjach Dz.U.Nr 21 poz.97 oraz §3 ust.4 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.1983 r. Dz.U.Nr 97 poz.293 Powołano Zarząd Fundacji z prezesem dr n. med. Jolantą Chmielik i Radę Fundatorów.

październik 24, 1989
luty 15, 1990

Zatwierdzenie statusu

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zatwierdził statut Fundacji

luty 15, 1990
marzec 20, 1990

Wpis do KRS

Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny dla Warszawy – Pragi dokonał wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135261.

marzec 20, 1990
wrzesień 1, 2004

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego

wrzesień 1, 2004
maj 25, 2021

Nadanie patrona

Fundacja dokonuje zmiany nazwy
w Krajowym Rejestrze Sądowym na Fundację Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr n. med. Jolanty Chmielik

maj 25, 2021
Scroll to Top