Kontakt

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr n. med. Jolanty Chmielik
Al. Dzieci Polskich 20
04 -730 Warszawa
KRS 0000 13 52 61
nr konta w Banku PKO BP 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680 
Sekretariat Fundacji 

budynek K pokój 216
al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa
tel. 22 8151179 

Czynny:
wtorki i czwartki,
w godzinach 9.00 – 12.00

Kontakt telefoniczny:
(22) 815 73 30
(22) 815 70 43
kom. 533 789 798

e-mail:
czd.fundacja@gmail.com

Scroll to Top