Uwaga! Zmiany! Przedstawiamy Państwu nowy skład Zarządu Fundacji

Prezes Zarządu: dr Krystyna Ławicka (na zdjęciu w środku)
oraz 2 członków Zarządu: Elżbieta Golińska (po lewej) i Małgorzata Zychora-Lipke (po prawej)
Rada  Fundatorów:
Prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik – Prezes Rady Fundatorów
oraz 2 członków Rady: dr Sławomir Koczywąs i Jerzy OrłowskiKonsultant  medyczny  Zarządu:
dr n. med. L. Paweł ChmielikKomisja  Rewizyjna:
Przewodnicząca Jolanta Piskorz, prawnik
oraz 2 członków Komisji: dr Halina Füchsel i Barbara Żebrowska

Decyzją Zarządu i Rady Fundatorów dokonaliśmy zmian w dotychczasowej nazwie,
nadając Fundacji imię jej pomysłodawczyni, założycielki i jej dobrego ducha, przez blisko 30 lat Prezesa Zarządu;
wybitnej lekarki i wspaniałego Człowieka, dr n. med. Jolanty Chmielik.

Obecna nazwa:
Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr n. med. Jolanty Chmielik