Nasza Fundacja kończy dziś 28 lat!

24 października 1989 r. Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka została powołana mocą Aktu Notarialnego.
Zgodnie z ustawą o Fundacjach Dz.U.Nr 21 poz.97 oraz §3 ust.4 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.1983 r. Dz.U.Nr 97 poz.293
rozpoczął działalność Zarząd Fundacji, a także Rada Fundatorów, od początku pod szlachetnym hasłem, które przyświeca nam do dziś

„Nikt nie rodzi się tylko dla siebie”

Serdecznie dziękujemy za ten owocny czas wszystkim szlachetnym darczyńcom, bez szczodrości których nie moglibyśmy z taką troską dbać o jak najlepsze warunki diagnostyki i leczenia dzieci w IP CZD. Istniejemy dzięki Wam, zawsze dla chorych dzieci.
Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom i osobom, które nas wspierają oraz aktywnie angażują się w naszą działalność.
W serdecznej pamięci zachowujemy naszą Przyjaciółkę, bez której Fundacja by nie powstała i nie działała równie skutecznie – niezapomnianą dr n. med. Jolantę Chmielik, neurologa o wielkim sercu, wrażliwą na potrzeby nie tylko Jej pacjentów, lecz każdego dziecka potrzebującego pomocy.
Przez niemal 28 lat była Prezesem Zarządu Fundacji.
Warto przypomnieć, że 15 lutego 1990 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zatwierdził statut Fundacji; 20 marca 1990 r.
Sąd Rejonowy Wydział Cywilny dla Warszawy – Pragi dokonał wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135261.
We wrześniu 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Scroll to Top