Kontakt

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka

im. dr n. med. Jolanty Chmielik
Al. Dzieci Polskich 20
04 -730 Warszawa

 

KRS 0000 13 52 61

nr konta w Banku PKO BP 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680 

 

Fundacja nie posiada swojego biura. Korespondencja trafia do rąk Prezesa Fundacji.

Kontakt telefoniczny:
(22) 815 73 30
(22) 815 70 43
kom. 533 789 798

e-mail:
czd.fundacja@gmail.com