Podziękowania dla Linii Otwockiej

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka serdecznie dziękuje Linii Otwockiej za zainteresowanie i bezinteresowne wsparcie w pozyskiwaniu 1% odpisu z podatku na potrzeby skutecznej diagnostyki i terapii małych pacjentów.
Piszą o nas!
NOWE KARETKI DLA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA – kliknij