Podziękowania

Drodzy Państwo!

Przekazując 1,5% swojego podatku na konto Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka (KRS 0000 13 52 61) ratujecie i wspomagacie swoje dzieci.
Fundacja za uzyskane środki dokonuje zakupów aparatury i sprzętu medycznego, które w sposób najbardziej nowoczesny diagnozują i leczą wszystkich pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka.
Mamy nadzieję, że nie zabraknie wrażliwych serc by w dalszym ciągu pomoc tego rodzaju była możliwa.
To także dzięki Twojej szczodrości chore dzieci mają lepsze szanse na trafną diagnozę i skuteczne leczenie.
Dziękujemy w ich imieniu i prosimy o dalsze stałe wspieranie.

Zarząd Fundacji

1 2 3 4 5 6 7 8

Z Państwa pomocą staramy się czynić wiele, wiele dobrego dla dzieci – pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka

Dziękujemy każdemu z Was!

Scroll to Top