Podziękowanie za wsparcie i pomoc finansową umożliwiającą uczestnictwo w 3 Światowym Zjeździe Okulistów Dziecięcych w Barcelonie

Pismo od lekarzy z Kliniki Okulistyki IP CZD za pomoc finansową umożliwiającą uczestnictwo w 3 Światowym Zjeździe Okulistów Dziecięcych w Barcelonie
Scroll to Top