Laboratoryjny system uzyskiwania ultraczystej wody

Laboratoryjny system uzyskiwania ultraczystej wody to nasz ostatni zakup dla Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem wsparliśmy potrzeby  laboratorium Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej.

Urządzenie produkuje: ultra czystą wodę stosowaną w spektrometrii mas i wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej oraz wodę oczyszczoną używaną do ogólnych zastosowań laboratoryjnych.

Scroll to Top