Wsparcie publikacji w „Journal of Clinical Medicine”

Fundacja uczestniczyła w procesie wydawniczym publikacji lekarzy z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii IP CZD. Artykuł„Effects of Recombinant Human Growth Hormone Treatment, Depending on the Therapy Start in Different Nutritional Phases in Paediatric Patients with Prader–Willi Syndrome: A Polish Multicentre Study” ukazał się w  prestiżowym „Journal of Clinical Medicine”. Specjaliści z CZD zaprezentowali w nim wyniki Terapii rhGH zastosowanej u pacjentów z zespołem Pradera-Williego. To choroba genetyczna, której głównymi objawami są hipotonia mięśniowa, hipogonadyzm oraz skrajna otyłość wynikająca z nieustannej potrzeby zaspokojenia głodu. Z syndromem Predera-Williego rodzi się 1 na 20 000 noworodków.

Autorzy artykułu: Agnieszka Lecka-Ambroziak, Marta Wysocka-Mincewicz, Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska, Agata Zygmunt-Górska, Anna Wędrychowicz, Teresa Żak, Anna Noczyńska, Dorota Birkholz-Walerzak, Renata Stawerska, Maciej Hilczer, Monika Obara-Moszyńska, Barbara Rabska-Pietrzak, Elżbieta Gołębiowska, Adam Dudek, Elżbieta Petriczko, Mieczysław Szalecki on behalf of the Polish Coordination Group for rhGH Treatment.
Więcej szczegółów dotyczących publikacji na stronie https://www.mdpi.com/2077-0383/10/14/3176
Scroll to Top