Spotkanie noworoczne 2018

W piątek 26 stycznia odbyło się spotkanie Fundacji zamykające rok 2017 i otwierające nowy, 2018. W spotkaniu w gościnnych progach hotelu Patron na terenie CZD (dziękujemy!) przy składkowych słodkościach i kawie wziął udział Zarząd Fundacji (Prezes dr Krystyna Ławicka, Elżbieta Golińska, Małgorzata Zychora – Lipke), Komisja Rewizyjna (Przewodnicząca Jolanta Piskorz, dr Halina Füchsel, Barbara Żebrowska) i przedstawiciel Rady Fundatorów Jerzy Orłowski. Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i wspaniałą, bogatą dyskusję.

Nasza księgowa, Hanna Foryś, ukazała nam miniony rok naszej Fundacji w liczbach i dokonaniach, każdy z uczestników otrzymał też przygotowane przez nią merytoryczne materiały.

Po analizie zeszłorocznych wydatków i ich struktury dyskutowaliśmy o priorytetach i planach na rok 2018, o promowaniu Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr Jolanty Chmielik, o pozyskiwaniu funduszy na naszą działalność (serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i wspierają, to bezcenna pomoc!).

Pojawił się też temat trzydziestolecia Fundacji, które przypada w październiku 2019 roku. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie!

2018 – niech to będzie dobry rok dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci.

Zarząd Fundacji TP CZD

Scroll to Top