34 lata Fundacji!

Dziś wyjątkowy dla nas dzień – dokładnie 34 lata temu została powołana Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka!
Wszystko zaczęło się od niezapomnianej dr Jolanty Chmielik – wrażliwego i doświadczonego lekarza Centrum Zdrowia Dziecka, prywatnie matki dwóch synów. Każdego dnia w czasie pracy szukała sposobów jak ulżyć cierpieniu i pomóc w powrocie do domu małym pacjentom. Razem z grupą niezawodnych przyjaciół, także związanych z CZD: dr Krystyną Ławicką, mgr Małgorzatą Zychorą – Lipke i prawnikiem dr Włodzimierzem Wolniakiem stworzyli jedną z pierwszych w Polsce fundacji, zaangazowanych w poprawę warunków hospitalizacji chorych dzieci.
Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka przez lata zmieniała się – żegnaliśmy osoby zaangażowane w życie Fundacji, w tym dr n. med. Jolantę Chmielik, która aż do końca pełniła funkcję Prezesa Fundacji. Kontynuujemy Jej dzieło, w zmieniającym się składzie, pomagając dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Dziękujemy Wam, naszym Darczyńcom i Sympatykom, za te 34 lata –  to by się nie udało bez Was!
To dzięki Wam możemy:
– Pomagać chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).
– Prowadzić działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny diagnostyczny i leczniczy IPCZD.
– Zajmować się kompleksową pomocą w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy wspaniałego zespołu IPCZD.
– Pomagać w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD.
– Upowszechniać dorobek i osiągnięcia IPCZD.
– Współpracować z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi a także osobami fizycznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.
Można nas wspierać przez cały rok. Po prostu wpłać dowolną kwotę na konto Fundacji w Banku PKO BP: 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680

Scroll to Top