Doroczne Walne Zebranie Fundacji za nami

Doroczne Walne Zebranie Fundacji za nami. Zarząd, bardzo pozytywnie oceniony przez Radę Fundatorów i przez Komisję Rewizyjną, z nowym zapałem przystępuje do działania. 

Podziękowaliśmy ustępującemu Przewodniczącemu Rady Fundatorów dr. Sławomirowi J. Koczywąsowi (to było 20 wspaniałych, wspólnych lat!). Jego obowiązki przejął dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka, a do składu Rady dołączyła sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska oraz ks. prof. Adam Solak (APS).

Jesteśmy dumni z nowej Rady, dziękując wszystkim za zapał i zaangażowanie!

Scroll to Top