Podziękowania za zakup aparatu do wspomagania oddychania Infant Flow oraz dwóch zestawów komputerowych

Podziękowania - aparat do wspomagania oddychania Infant Flow oraz dwóch zestawów komputerowych dla Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Scroll to Top