Zmiany w Zarządzie Fundacji

Dziś zakończył współpracę z naszą Fundacją jej wiceprezes dr Paweł Chmielik. Dziękujemy za wspólne lata!
Nowym członkiem Zarządu jest pan Marcin Kluś, a funkcję wiceprezesa jednogłośnie powierzono dr Marzenie Olszanieckiej. Gratulujemy serdecznie.

Scroll to Top