Dziękujemy!

Dziękujemy!
Zakończyła się zbiórka 1% podatku!
Dzięki naszym wspaniałym Darczyńcom możemy już od 32 lat wspierać Centrum Zdrowia Dziecka!
Wpisaliście nasz nr KRS, więc możemy m.in.:
Pomagać chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD).
? Prowadzić działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny diagnostyczny i leczniczy IPCZD.
? Zajmować się kompleksową pomocą w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy wspaniałego zespołu IPCZD.
? Pomagać w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD.
? Upowszechniać dorobek i osiągnięcia IPCZD.
? Współpracować z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi a także osobami fizycznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.
Możesz nas wspierać przez cały rok, dokonując dowolnej wpłaty na konto Fundacji nr 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680 (Bank PKO BP)
Scroll to Top