Przenośne klimatyzatory dla Oddziału Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu

Dokonaliśmy kolejnego zakupu dla Centrum Zdrowia Dziecka – tym razem zgodnie z potrzebami Oddziału Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu zakupiliśmy 4 przenośne urządzenia klimatyzujące. To oddział, który prowadzi kompleksowe leczenie usprawniające dzieci z wrodzonymi i nabytymi schorzeniami narządu ruchu. W systemie 3 tygodniowych turnusów leczeni są mali pacjenci z m.in. skoliozą o różnej etiologii, zespołami bólowymi narządu ruchu, martwicą kości, stanami po zabiegach ortopedycznych, stanami po urazach narządów ruchu. Prowadzone są także turnusy dedykowane dzieciom z nadwagą i otyłością, które łączą aktywność ruchową z z zastosowaniem różnych metod treningowych, wsparcie psychologa i dietetyka. Dzieci ćwiczą intensywnie, dla wielu to ogromny wysiłek, nieopisanie trudny w przegrzanej, dusznej dali. Ten zakup był niezbędny.
Mamy nadzieję, że przyczynimy się do poprawy komfortu zarówno pacjentów jak i pracowników!

Scroll to Top