Pobyt rodzica w szpitalu

Pobyt rodzica w szpitalu

Drogi Rodzicu pamiętaj, że niezwykle ważne jest stosowanie się do tych samych zasad, które przestrzegane są w domu. To, czego nie można robić w domu, nie powinno być dozwolone także w szpitalu.

Postępowanie zgodnie z przyzwyczajeniami i ustalonym porządkiem zajęć dziecka, pomaga w spokojnym przetrwaniu pobytu w szpitalu. Jeżeli dziecko śpi w ciągu dnia, nie rezygnujcie z drzemek również podczas pobytu w szpitalu. W przypadku noworodka, rodzic nadal aktywnie uczestniczy w opiece nad nim. Konsekwentne wykonywanie rutynowych czynności ogranicza strach i obawy dziecka związane z pobytem w szpitalu.

Drogi Rodzicu – zaplanuj czas również dla siebie. Pamiętaj o przerwach na kawę i posiłki.

Instytut zapewnia możliwość przebywania jednego rodzica wraz z hospitalizowanym dzieckiem bez ograniczeń czasowych w każdym z oddziałów.

Chcielibyśmy, by zajmując się swoim Dzieckiem nie zapominali Państwo o potrzebach innych małych Pacjentów i dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na oddziale. Szczególnie istotne jest, by zapoznali się Państwo z regulaminem szpitala i oddziału oraz przestrzegali wskazówek personelu medycznego.

 Opłaty za pobyt

Od 12 grudnia 2011 roku uległa zmianie opłata rekompensująca koszty pobytu rodzica lub opiekuna pacjenta na oddziale szpitalnym, za czas nie objęty godzinami odwiedzin (tj. w godz.: 20:00 – 7:00) i wynosi 6,80 zł za 1 pobyt nocny. Powyższa zmiana podyktowana jest wzrostem kosztów użytkowania pomieszczeń i zużycia mediów. Opłaty dokonywać można w kasie Instytutu, (pomieszczenia Rejestracji Głównej) w godzinach: 8:00 – 15:30. Do Kasy obowiązuje osobna kolejka oraz elektroniczny system numerkowy.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” www.czd.pl

Scroll to Top