CHŁODZĄCY CZEPEK COOL-CAP

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” wzbogacił się o nowy sprzęt – czepek chłodzący cool-cap,
który pomaga ograniczać szkody w mózgu spowodowane niedotlenieniem w czasie porodu.
Sprzęt, o wartości ponad 100 tys. zł został zakupiony ze środków Fundacji Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka
i przekazany do Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Noworodki urodzone z niedotlenieniem mózgu są poważnie zagrożone – niedotlenione komórki obumierają, wydzielając toksyczne substancje, które mogą uszkodzić sąsiadujące zdrowe komórki. Problem ten dotyczy
od 2 do 4 dzieci na 1000 urodzonych. Chłodzenie mózgu może zapobiegać późniejszym zaburzeniom sprawności dzieci. Odbywa się ono poprzez czepek, za pomocą którego transportuje się do mózgu wodę destylowaną
o temperaturze od 8 do 15 stopni Celsjusza. Czepek jest połączony z materacem ogrzewającym ciało dziecka
i komputerem, który monitoruje czynności mózgu.

Scroll to Top